• Mange ønsker å prøve noe nytt etter videregående. Noen reiser langt vekk for å studere, mens andre foretrekker å studere hjemmefra. Det kan være mange årsaker til det. Noen har kanskje jobb i tillegg til studiene, og kan derfor ikke reise til et universitet. Andre har fått barn i ung alder, eller har kanskje ikke lyst til å flytte fra hjemstedet for å studere.

    129422-homework

    Dersom man studerer teoretiske fag, er det ganske lett å studere hjemmefra. Tidligere måtte man bruke brevkurs for å studere hjemme. Man måtte sende inn brev med besvarelser, og vente på svar fra en lærer. Nå kan de fleste kursene tas over Internett. Det gir både flere muligheter, og man får lettere kontakt med en lærer eller studieveileder når man trenger hjelp. Studier på nettet gjør også at det kan tas i bruk alternative undervisningsmetoder, i form av filmer eller forelesninger online.

    Det beste med nettstudier er fleksibiliteten. Man kan studere når det passer. Med nettbrett kan man ta med studiene ut, og lese ute i finværet. Man kan studere i den hastigheten man vil, derfor passer nettstudier bra enten man lærer raskt eller langsomt. Man kan også kombinere studiene med jobb eller familie. Studier via Internett passer også for folk som har helseproblemer eller psykiske problemer som ellers ville hindret dem i å studere.