• Blogg 15.07.2014

  Selv om det er likestilling i Norge, er det ikke alltid dette er like synlig i yrkeslivet. Det er fortsatt flest jenter som velger helse- og omsorgsfag, og det er flest gutter som velger realfag eller yrkesrettede fag. Medisinstudier er svært populært blant jenter. Det er flere jenter enn gutter som utdanner seg til lege. Men det er fortsatt flere gutter som spesialiserer seg innenfor legestudiet. Jentene satser heller på å bli allmennpraktiserende leger.

  486124-on-the-air

  Journalistutdanning er populært blant mange. Andre tar utdanning innen litteratur eller kunst. Men det kan være vanskelig å få jobb innenfor disse feltene. Læreryrket er mest populært blant kvinner. Mange ønsker også å bli barnehagelærer eller barnehagepedagog.

  Oljebransjen trenger alltid nye folk, og dersom man har ingeniørutdannelse er det ganske lett å få jobb. Ingeniøryrket har heldigvis blitt populært igjen, men det er fortsatt flest menn som jobber som ingeniører. Kvinner vil heller være personalsjefer eller økonomer, men ingeniør ligger på tredjeplass over kvinners drømmeyrke.

  Norske skoleelever drømmer også om å bli eventyrere, advokater eller samfunnsanalytikere. Pilot står høyt på ønskelisten for mange menn.

  Det er populært å ta siviløkonomutdanning, både blant menn og kvinner. Jus er også en populær studieretning, og mange søker seg til politihøgskolen. Sykepleier er et annet populært yrke, både blant gutter og jenter. Mange utdanner seg også innen teknologifag og jobber innen ulike bransjer som etterspør teknologikompetanse. Andre drømmeyrker er administrerende direktør, markedsfører, musiker og samfunnsanalytiker. Mange menn drømmer om å bli arkitekt, men færre vil jobbe i byggebransjen.

  Posted by admin @