• Norge har gode utdanningsmuligheter. I tillegg til grunnskoler og videregående skoler, finnes det 78 folkehøyskoler som har mer enn 7000 elever. De fleste som går på folkehøyskole er mellom 18 og 25 år, men noen er også yngre eller eldre. Folkehøyskolene er stort sett internatskoler. Noen av dem har også kortere kurs.

    1617460-math-lesson-at-high-school-students-with-professor

    Det er 8 universiteter i Norge: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Nordland, Universitetet i Agder og Universitetet for miljø- og biovitenskap, som ligger i Akershus. På universitetene tilbys varierte studier, og studentene kommer både fra Norge og fra utlandet.

    I tillegg har Norge 8 statlige, vitenskapelige høyskoler og 19 statlige høyskoler. De statlige høyskolene tilbyr hovedsakelig kortere, yrkesrettede studier med studietid 2-4 år. Forsvaret har også fire høyskoler, og det finnes også flere private høyskoler. Studieretningene som tilbys er svært varierte, og det tilbys alt fra tekniske fag til kunstneriske og kreative fag.

    Dersom man ikke ønsker å gå på vanlig skole, er det også mulig å ta høyere utdanning over Internett, noe som åpner for muligheter til deltidsstudier, samt at studentene selv kan bestemme når og hvor raskt de vil studere.